Echoscopie en screening

Inleiding
Echoscopisch onderzoek wordt vaak verricht in de zwangerschap. Op deze pagina wordt uitgelegd wanneer een echo wordt aangeboden door de verloskundige en wat de mogelijkheden en beperkingen van dit onderzoek zijn.

Soorten echo-onderzoeken
1. De termijnecho bij uw eigen verloskundigenpraktijk (10-12 weken)

In de regio Nijmegen krijgen alle zwangere vrouwen de mogelijkheid aangeboden om een termijnecho te laten maken bij het eerste bezoek aan de verloskundige (vóór 14 weken). De termijnecho wordt gemaakt om de termijn van de zwangerschap vast te stellen. Zekerheid over de duur van de zwangerschap is belangrijk voor het verdere vervolg ervan. Er wordt gekeken of het een intacte zwangerschap is en of er sprake is van een meerlingzwangerschap. Bij een goed verlopende zwangerschap bestaat geen indicatie voor verder echoscopisch onderzoek en zal dus geen echo meer worden aangeboden.Als er wel een indicatie voor echoscopie ontstaat, zal de verloskundige dit melden. Een voorbeeld hiervan is twijfel aan de ligging in de laatste maand van de zwangerschap of twijfel over de groei van het kind. Voor al deze echo’s geldt dat ze gemaakt worden om verloskundige redenen. De verloskundige maakt dus geen pretecho’s. Het heeft dan ook geen zin uw verloskundige te vragen om een pretecho. Uw verloskundige geeft informatie over de echo-onderzoeken. U hebt zelf de vrije keuze of u dit onderzoek wilt laten uitvoeren.

2.Andere echo-onderzoeken

Aanstaande ouders ontvangen, als ze dat willen, tijdens hun eerste bezoek aan de verloskundige informatie over de twee andere echo-onderzoeken. Voor deze onderzoeken kunt u zelf kiezen. Als u kiest voor een van deze echo’s dan verwijst uw verloskundige u naar het VCN (Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.). Aan deze onderzoeken zijn kosten verbonden.

Deze is onderdeel van de kansberekende combinatietest naar chromosomenafwijkingen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina door te dubbelklikken op “De combinatietest (nekplooi-meting) rond 12 weken” en uw verloskundige heeft hier nog een folder van.

Per 1 april 2017 gaat er wat veranderen rondom de NIPT: voor verdere informatie ga dan naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Wij zullen zodra er meer informatie is ook meer op onze website plaatsen.

Voor meer informatie hierover kunt u dubbelklikken op “De screeningsecho bij 20 weken” en via de verloskundige kunt u de folder De screeningsecho bij 20 weken krijgen.

Hoe wordt een echo gemaakt?
Meestal kan de echo gemaakt worden via de buik. We noemen dit een uitwendige echo. Soms, vroeg in de zwangerschap of als de baarmoeder slecht in beeld te brengen is, kan het nodig zijn de echo via de vagina te maken. We noemen dit een inwendige echo. U mag ervan uitgaan dat het maken van een echo geen pijn doet.

Hoe werkt echoscopie en kan het kwaad?
Echoscopie werkt met het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven. Het is een medisch onderzoek dat in de zwangerschap veel informatie kan opleveren over de baby in de buik. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar of voelbaar voor mensen. Dit heet hoogfrequent of ultrageluid. Echoscopie bestaat al tientallen jaren en er is veel onderzoek naar gedaan. Voor zover bekend kan echoscopie in de zwangerschap geen kwaad als aan de Europese richtlijnen wordt voldaan. Echoscopie bij uw verloskundige en in het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o. voldoet aan deze richtlijnen.

Wie verricht het onderzoek?
Alle echo’s worden gemaakt door gekwalificeerde echoscopisten. Dit zijn meestal verloskundigen. Voor de nekplooimeting en de 20-weken-screeningsecho worden extra eisen gesteld aan de echoscopisten en de echoapparatuur. Daarom worden deze echo’s alleen uitgevoerd in het VCN (Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.) waar aan deze eisen wordt voldaan.

Als er afwijkingen worden gezien
De echoscopist kan een afwijkend echobeeld zien of hieraan twijfelen. Afhankelijk van de bevinding zal zij u terugverwijzen naar uw verloskundige voor verder onderzoek en advies. Het kan ook zijn dat de echo niet de gewenste informatie oplevert, bijvoorbeeld omdat de baby verkeerd ligt. In dat geval zal de echoscopist een herhalingsecho adviseren. Bij een verdenking op een niet normaal verlopende zwangerschap of bij verdenking op afwijkingen bij de baby zal uw verloskundige u verwijzen naar een gynaecoloog of naar het centrum voor Prenatale Diagnostiek van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Soms blijkt achteraf dat er niets aan de hand was. Behalve een geruststelling kan dit bij de ouders ook veel onrust teweegbrengen. Niet alles kan gezien worden tijdens echoscopie. Ook als het echobeeld er goed uitziet blijft de kans aanwezig dat de baby geboren wordt met een afwijking. Gelukkig wordt 97% van de baby’s gezond geboren.

  • Het VCN (Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.) is opgericht door de Samenwerkende Verloskundigen uit de regio Nijmegen (SVN) samen met de Stichting Huisartsenlaboratorium Oost (SHO). In het centrum wordt prenatale screening aangeboden voor zwangere vrouwen die onder controle zijn van een verloskundige. Voor vragen over de onderzoeken of andere vragen met betrekking tot uw zwangerschap kunt u terecht bij de verloskundige in uw woonplaats.
  • Bereikbaarheid: het VCN is gevestigd in het gebouw van de SHO in Nijmegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 16.

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier

Aanmeldformulier