20 weken screeningsecho

20 weken screeningsecho 2017-12-29T13:43:32+00:00

Het onderzoek duurt 30 – 40 minuten en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist. Deze beoordeelt de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Er worden een aantal organen van de baby bekeken. Indien gewenst kan vaak ook het geslacht van de baby worden gezien. Je mag zelf aangeven of u dit wilt weten. Je kan één of twee extra volwassenen meenemen. Liever geen kleine kinderen vanwege de gevoelige apparatuur. Na afloop ontvang je een usb-stick met foto’s van de baby. Video-opname is niet mogelijk, ook niet met zelf meegebrachte apparatuur. Wij als jouw verloskundigen ontvangen digitaal een brief met een verslag van het onderzoek.

Naar welke aandoeningen wordt gekeken?

Hieronder wordt een uitleg gegeven bij de meest voorkomende aandoeningen die met de screenings-echo gezien kunnen worden.

Hartaandoeningen

1 op de 200 kinderen wordt geboren met een hartafwijking. Een ervaren echoscopist zal in de helft van de aangedane gevallen aanwijzingen zien die aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een specialist. Het kan zijn dat er bij nader onderzoek niets aan de hand is. Als er wel sprake is van een aandoening kan die in sommige gevallen na de geboorte gecorrigeerd worden door de kinderhartchirurg.

Nieraandoeningen

1 op de 500 kinderen heeft een min of meer ernstige nieraandoening. Een ervaren echoscopist zal 80% van de nieraandoeningen opmerken tijdens een echo-onderzoek. In veel gevallen is behandeling niet direct nodig omdat slechts een van beide nieren is aangedaan. In andere gevallen kan een kinderarts de aandoening behandelen. In zeldzame gevallen is een operatie nodig.

Spina Bifida / Open ruggetje

1 op de 1500 kinderen wordt geboren met een neuraalbuis-defect of een open ruggetje. Een ervaren echoscopist zal bij 90% van de kinderen opmerken dat de wervelkolom niet gesloten is. De ernst hangt af van de grootte van het defect.

Buikwanddefecten

1 op de 2000 kinderen wordt geboren met een buikwanddefect. Een ervaren echoscopist zal dit defect bijna altijd opmerken. Nader onderzoek is van belang omdat er soms onderliggende aandoeningen zijn. Als er geen complicaties zijn kan de chirurg het defect na de geboorte corrigeren. * Deze informatie is overgenomen uit de FMF folder echo onderzoek bij 18-23 weken juni 05.

Vervolgonderzoek

Uw echoscopist zal u informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. Hij of zij zal een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige. Voor vervolgonderzoek wordt men verwezen naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Meer informatie

De informatie in deze folder kan niet volledig zijn voor alle aanstaande ouders. Sommigen willen geen informatie over prenatale testen. Anderen willen alles weten. Vraag uw verloskundige indien nodig om verdere informatie. Hij/zij is de aangewezen persoon voor uw persoonlijke vragen. Ook zijn er boeken, websites en instanties die je verder kunnen helpen:

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier

Aanmeldformulier