Deze pagina geeft informatie over een (dreigende) miskraam in de eerste 16 weken van de zwangerschap. Het volgende komt aan bod:

  • Wat is een miskraam?
  • Oorzaken
  • Klachten
  • Mogelijke onderzoeken
  • Lichamelijk en emotioneel herstel

Wat is een miskraam

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht in de eerste 16 weken van de zwangerschap. Erge buikpijnklachten gepaard gaande met helder rood vaginaal bloedverlies kan een teken van een miskraam zijn. Bloedverlies komt regelmatig voor in de zwangerschap. Buikpijnklachten zonder bloedverlies komen ook regelmatig voor en horen bij de “normale” groei van de baarmoeder. 10 tot 15% van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam.

Oorzaak van een miskraam

Meestal wordt een miskraam veroorzaakt door een fout die optreedt bij de bevruchting of bij de celdeling, waardoor het vruchtje niet levensvatbaar is. Chromosomen zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van een vrucht naar een kind. Bij een ernstige chromosoomafwijking is een goede ontwikkeling dus onmogelijk. In de regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen. Een miskraam heeft geen extra risico’s voor een eventuele volgende zwangerschap.

Klachten

Vaginaal bloedverlies en/of buikpijn kunnen de eerste tekenen van een miskraam zijn. Het patroon, de duur en hevigheid van het bloedverlies evenals de buikpijn kunnen verschillen. Dit alles voorspelt niets over de uitkomst van de zwangerschap. Bij vaginaal bloedverlies blijft de kans groot dat de zwangerschap doorgaat en dat er uiteindelijk een gezond kind wordt geboren.

Bij een miskraam is het bloedverlies in de eerste week te vergelijken met een hevige menstruatie. Het bloedverlies gaat vaak gepaard met stolsels (donkerrode kleur en gladde vorm)en hevige buikpijn. De pijn kan uitstralen tot in de rug en kan op weeën lijken. Zodra het vruchtje volledig is afgekomen zal het bloedverlies en de buikpijn verminderen. Zwangerschapsverschijnselen of het gevoel van gespannen borsten en misselijkheid nemen vaak af vlak voor of kort na de miskraam. Bij de helft tot driekwart van de vrouwen vindt uitstoting van de vrucht plaats binnen een week. Soms duurt deze periode langer. In de meeste gevallen is bij de uitstoting een vruchtzak met bloedstolsels te zien. De vruchtzak is herkenbaar als een met vocht gevulde blaas met een vliezig omhulsel, dat gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed. Als de vrucht uitgestoten wordt is deze meestal kleiner dan de zwangerschapsduur, omdat de vrucht meestal al eerder gestopt is met groeien. Wanneer de hele vrucht is uitgestoten nemen het bloedverlies en de buikpijn geleidelijk af in ongeveer een week en voelt men zich opmerkelijk beter. Wanneer de vrucht niet geheel is uitgestoten zullen het bloedverlies en de buikpijn tijdelijk ophouden, maar daarna weer terugkomen. Indien de vrucht of bloedstolsels kunnen worden opgevangen in een glas of bakje kan de verloskundige dit bekijken. Het is echter soms moeilijk te beoordelen of de vrucht in zijn geheel is uitgestoten. Teken van complete uitstoting van de vrucht zijn afname van het bloedverlies en afname van de buikpijnklachten.

Wanneer moet je de verloskundige bellen!

De verloskundige zal bij bloedverlies of buikpijn eerst een aantal vragen stellen over het bloedverlies en de eventuele buikpijn klachten. Dit gesprek kan telefonisch plaatsvinden waarin adviezen kunnen worden gegeven. Een zwangerschapstest is niet zinvol om erachter te komen of de zwangerschap nog intact is omdat het zwangerschapshormoon lange tijd aantoonbaar blijft in je lichaam. Op basis van de vragen en /of het lichamelijk onderzoek bespreekt de verloskundige of het verantwoord is om het natuurlijke beloop van de miskraam af te wachten. Wanneer is het belangrijk om contact met ons op te nemen:

  • Als binnen 15 minuten een maandverband doordrenkt is of als het bloedverlies blijft stromen.
  • Bij koorts > 38 C.
  • Bij hevige ondragelijke pijn die niet verminderd na inname van 1000 mg paracetamol.
  • Bij ongerustheid.

Een miskraam is via echoscopie aan te tonen mits de duur van de zwangerschap bekend is. Met vaginale echoscopie is hartactie meestal vanaf 6 weken aan te tonen. Indien het duidelijk is dat er sprake is van een miskraam, luidt ons advies om 1 à 2 weken af te wachten. Hiermee wordt aan u de kans gegeven om de zwangerschap spontaan uit te stoten. Afwachten is veilig. Door het natuurlijk beloop af te wachten is een medische ingreep vaak niet nodig. Bij een spontane miskraam kan men met vaginale echoscopie controleren of de miskraam compleet is afgekomen en /of de baarmoeder “schoon” is. De kans op een nabloeding is daarmee verdwenen en een medische ingreep is niet meer nodig.

Verder beleid

Indien er geen spontaan verloop is of niet afgewacht wil worden, zijn er twee opties.

1. opwekken van de miskraam met medicijnen
Bij deze behandeling is het gebruikelijk om 4 tabletten (misoprostol) diep in de vagina in te brengen of eventueel onder de tong te laten oplossen. Je kunt de tabletten het beste voor het slapen gaan innemen. Indien je geen krampen of vaginaal bloedverlies krijgt, dan kan je behandeling na 24 uur herhalen. Na gebruik van misoprostol gelden dezelfde belinstructies als bij een spontane miskraam. Indien zich onverhoopt heftige bijwerkingen voordoen, dan adviseren wij je direct contact op te nemen met de polikliniek, of de dienstdoende arts van de afdeling Gynaecologie.

2. curettage via dagopname
Tijdens deze kortdurende ingreep wordt onder algehele narcose de baarmoederholte geleegd via een dunne plastic buis, dat aangesloten is op een vacuümsysteem. De baarmoeder trekt hierna onmiddellijk samen en het bloedverlies stopt. De gynaecoloog schrijft meestal 2 tabletten  voor. Die stop je 2 uur voor de ingreep diep in je vagina. Dit medicijn zorgt ervoor dat je baarmoeder al een beetje opengaat. De gynaecoloog kan dan de baarmoeder wat makkelijker oprekken.

Emotioneel herstel

Voor veel vrouwen is een bloeding in het begin van de zwangerschap moeilijk, omdat deze veel onzekerheid met zich meebrengt over de zwangerschap. Wanneer een miskraam optreedt, kan het verdriet diepgaand zijn. De miskraam betekent een streep door de toekomst en het brengt abrupt een einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. Een miskraam komt meestal heel onverwacht, waardoor veel vrouwen aanvankelijk nogal geschokt en vol ongeloof kunnen reageren. Een klein deel van de vrouwen heeft een voorgevoel gehad dat het niet goed zat. Verdrietige gevoelens zijn het meest intens binnen de eerste 4-6 weken en verdwijnen meestal bij 3-4 maanden. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de vrouwen een verwerkingsperiode had van minstens een jaar. Naast gevoelens van verdriet kunnen andere gevoelens bestaan zoals een schuldgevoel, ongeloof, boosheid, een gevoel van leegte, falen van het eigen lichaam of jaloezie naar andere zwangere toe. Deze gevoelens komen zeker in het begin veel voor en zijn zeer begrijpelijk. Er is tijd nodig om deze gevoelens te verwerken en er is geen reden ze te ontkennen of weg te stoppen. De vraag waarom je dit is overkomen en waarom het mis ging houdt je wellicht bezig. Het is belangrijk dat bovenstaande gevoelens serieus worden genomen en dat er begrip voor wordt opgebracht. Realiseer je dat het verlies voor de buitenwereld meestal onzichtbaar is. Dit maakt het moeilijk om uw gevoelens met anderen te delen. Een miskraam is niet te voorkomen maar het gebruik van foliumzuur bij staken van anticonceptie, niet roken en geen alcohol verlagen de kans op een miskraam. Om afscheid te nemen van de vrucht bestaan er verschillende mogelijkheden die je zouden kunnen helpen bij de verwerking van het verlies. Je kunt het bekijken, begraven op een speciale plek of een aandenken bewaren in de vorm van een echoafbeelding of het geven van een naam. Indien er behoefte is aan een nagesprek is dit altijd mogelijk. Wanneer een vrouw 2 of meer opeenvolgende miskramen heeft doorgemaakt, is het mogelijk om nader onderzoek te laten doen. Wij kunnen hier meer informatie over geven.

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier

Aanmeldformulier