Wij doen onze uiterste best in de invulling van onze verloskundige zorg. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, dan doen wij een dringend verzoek aan je ons dit kenbaar te maken en kan onderstaande informatie je van dienst zijn.

Klacht over een verloskundige?

Heb je een klacht over jouw verloskundige? Praat hierover eerst met de verloskundige zelf. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Je kunt je klacht over eerstelijns verloskundigen indienen bij de Klachtencommissie van de KNOV. Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als jouw verloskundige jouw (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.

Wat doet de Klachtencommissie?

De klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige
    of een schadevergoeding

Contactgegevens

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl
www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Klacht over prenatale screening (echo)?

Heb je een klacht over prenatale screening die door een verloskundige in haar werk als screeningsechoscopist is uitgevoerd? Ook dan kun je een beroep doen op de KNOV Klachtenregeling. Dit kan ook als de echo is uitgevoerd door een niet-verloskundige echoscopiste die in dienst is bij een verloskundige praktijk. Onder bepaalde voorwaarden kan dit ook  als je klachten hebt over het verloskundig centrum waar de echo is uitgevoerd. Vraag dit eerst even aan de klachtencommissie, voordat je een klacht bij deze commissie indient.

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier

Aanmeldformulier