Bevallen in Nederland: thuis of in het ziekenhuis

Thuis
In Nederland gaat men er van uit dat zwangerschap en bevalling medisch gezien “normale” en “gezonde”  processen zijn, waarbij ingrijpen niet nodig is, totdat het tegendeel blijkt. Vandaar dat het in Nederland mogelijk is om onder begeleiding van een verloskundige  thuis te bevallen. De benodigde zorg is dag en nacht aan huis beschikbaar. Ook komt er een kraamverzorgster bij de bevalling om de verloskundige te assisteren.

Poliklinisch in het ziekenhuis
Een ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie noemen we een poliklinische bevalling, dit is een verplaatste thuisbevalling. Bij een poliklinische bevalling begint de bevalling ook thuis. Uw  verloskundige komt eerst bij u thuis kijken en gaat daarna met u naar het Radboud Ziekenhuis of naar het CWZ. Indien je in het Radboud bevalt zal zij een kraamverzorgende oproepen om te assisteren bij de bevalling. In het CWZ assisteert de verpleegkundige van de afdeling.

Voor een poliklinische bevalling kan het zijn dat u een eigen bijdrage zult moeten betalen, dit is afhankelijk van uw polis en zult u dus na moeten vragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Het is aan te raden om samen met uw partner een maand of twee voor de bevalling naar de voorlichtingavond “Bevallen” te gaan. U krijgt dan van uw eigen verloskundige uitgebreid informatie over onder andere hoe de bevalling verloopt, wanneer u moet bellen, verschillende manieren van bevallen, keuze thuis/poliklinisch, pijnbestrijding en het kraambed. Zie ook: www.vccnijmegen.nl


Klinisch in het ziekenhuis
Een bevalling onder begeleiding van een gynaecoloog (soms op afstand) is alleen mogelijk wanneer daar een medische indicatie voor is. Een medische indicatie houdt in dat er bepaalde medische risico’s aanwezig zijn die een bevalling in het ziekenhuis noodzakelijk maken zodat de verloskundige de bevalling uit handen moet geven.

Altijd medische begeleiding
Het is wel belangrijk dat eventuele medische risico’s tijdig worden onderkend. Daarom  worden vrouwen met een gewone zwangerschap: tijdens de zwangerschap en tijdens en na de bevalling altijd door verloskundigen begeleid. Het kan zijn dat er door een eventuele ziekte de zorg niet door de verloskundige gedaan kan worden en dan word je in het ziekenhuis gecontroleerd door een gynaecoloog. Indien dit voor jou niet duidelijk is bel dan gerust voor een afspraak bij de verloskundige en die kan jou dan eventueel doorsturen mocht daar aanleiding toe zijn.

Voor- en nadelen van thuis bevallen en poliklinisch bevallen

Thuis het heft in eigen handen
Het voordeel van thuis bevallen is dat u in uw eigen omgeving bent en dat u en uw partner zelf het heft in handen hebben. Zo bepaalt u zelf:

  • De sfeer in de kamer
  • Welke personen aanwezig zijn
  • De mate van (on)rust
  • Beweging en houding

Beweging en houding hebben invloed op het verloop van de bevalling en op de beleving van pijn.

Met poliklinische bevalling al in het ziekenhuis
Het voordeel van een poliklinische bevalling is dat áls een verwijzing naar de gynaecoloog tijdens de bevalling nodig blijkt, u niet vervoerd hoeft te worden. Maar ook een poliklinische bevalling start thuis. U overlegt met de verloskundige over het moment dat u naar het ziekenhuis gaat. Meestal is dat als de weeën goed op gang zijn gekomen.

Een ander veel gehoord argument van vrouwen voor een poliklinische bevalling is dat zij zich veiliger voelen in het ziekenhuis. Een thuisbevalling is echter net zo veilig als een ziekenhuisbevalling.

Soms kunnen omstandigheden thuis (zoals bijvoorbeeld een te kleine behuizing) ertoe leiden dat een poliklinische bevalling de voorkeur geniet. Dit word met u besproken rond 35 weken van uw zwangerschap.

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier