Wanneer je ongehuwd bent, maar wilt dat je kind de achternaam van je partner krijgt, is het van belang jullie kind te laten erkennen. Bij het gemeentehuis kan dan “de akte van erkenning van de ongeboren vrucht” opgesteld worden. Het is verstandig om dit al te regelen in je zwangerschap. Het is verplicht samen naar het gemeentehuis te gaan en je legitimatiebewijs mee te nemen. De akte kan dan direct opgemaakt en getekend worden. De erkenning is dan direct geregeld. De akte moet bij aangifte van jullie kind meegenomen worden.

Met deze akte is de rechtspositie van je partner omtrent gezag echter nog niet geregeld. Alleen de moeder heeft het ouderlijk gezag. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de andere ouder het gezag krijgen door dit, samen met de moeder, aan te vragen bij de rechtbank. Dit kan digitaal (als beide ouders DigiD hebben en het kind een BSN heeft) of schriftelijk. Het formulier en verdere informatie vindt u op www.rechtspraak.nl
Door het gezag te regelen hebben jullie beiden dezelfde rechten en plichten betreffende de juridische verantwoordelijkheid voor jullie kind.

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier