Wanneer je ongehuwd bent, maar wilt dat je kind de achternaam van je partner krijgt, is het van belang jullie kind te laten erkennen. Bij het gemeentehuis kan dan “de akte van erkenning van de ongeboren vrucht” opgesteld worden. Het is verstandig om dit al te regelen in je zwangerschap. Het is verplicht samen naar het gemeentehuis te gaan en je legitimatiebewijs mee te nemen. De akte kan dan direct opgemaakt en getekend worden. De erkenning is dan direct geregeld. De akte moet bij aangifte van jullie kind meegenomen worden.

Met deze akte is de rechtspositie van je partner omtrent gezag echter nog niet geregeld. Hiervoor is ook een verzoek aan de kantonrechter nodig. Door het gezag te regelen hebben jullie beiden dezelfde rechten en plichten betreffende de juridische verantwoordelijkheid voor jullie kind. Voor meer informatie: Link naar gemeentehuis/ burgerzaken

Aanmelden? Klik hiernaast voor het aanmeldformulier

Aanmeldformulier